„Kako održati, unaprijediti i poboljšati društveno odgovorne inovacije putem digitalnih komunikacijskih alata“

Kategorija: Edukacije
Edukacije

Edukacija „Kako održati, unaprijediti i poboljšati društveno odgovorne inovacije putem digitalnih komunikacijskih alata“ održana je 22. svibnja 2020. godine, na online platformi Zoom, u organizaciji Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i Grada Šibenika, u sklopu projekta „ROSIE“.

Online edukaciju vodio je iskusni marketing management stručnjak Željko Riha koji je ,osim uvoda u digitalne alate, na konkretnom primjeru malog poduzetnika pokazao kako povećati kreativnost, koristiti „tips and tricks“ prilikom upotrebe digitalnih kanala, uključiti ciljne skupine i dr.

Projekt ROSIE financiran je iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Central Europe. Prijavljen je na prioritetnu os Prioritetna 1: Suradnja na inovacijama za jačanje Središnje Europe,  specifični cilj 1.2.  Poboljšanje poduzetničkih vještina i kompetencija u svrhu unapređenja ekonomskih i socijalnih inovacija u regijama središnje Europe.