Otvoreni javni poziv cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2020. godinu

4. Lipanj. 2020.
Kategorija: Potpore
Potpore

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

PREDMET POZIVA

Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu.

NAMJENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva su namijenjena isključivo za stjecanje obrazovanja, u 2019. i 2020. godini, za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15) kao i za ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u 2019. i 2020. godini.

KORISNICI

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičkim osobama.

IZNOS POTPORE

Potpora se odobrava u visini 80% od iznosa opravdanih troškova. Bespovratna sredstva se isplaćuju korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore nakon dostave Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti /polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00 /1.500,00 kuna,
  • Priprema za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna,
  • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna,
  • Priprema za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna,
  • Prekvalifikacija za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine,
  • Polaganje pomoćničkog/naučničkog ispita - 1.200,00 kuna,
  • Izdavanje dozvole (licencije) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi

NAČIN I ROK PRIJAVE

Cjeloviti tekst Programa i popratna dokumentacija sastavni je dio ovog Otvorenog javnog poziva i objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva. Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz Prijavni obrazac obavezno se prilaže i propisana dokumentacija.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11. svibnja 2020. godine (sukladno točki 8. Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu). Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. listopada 2020. godine.

Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.