Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji

30. Srpanj. 2020.
Kategorija: Potpore
Potpore

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita.

Predmet Javnog poziva je subvencija kamatne stope korisnicima kredita sukladno „Programu kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji".

Cilj Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Zadarske županije.

Pravo na potporu mogu ostvariti mikro, mali i srednji poduzetnici (d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove) koji ulažu na području Zadarske županije sukladno popisu NKD djelatnosti prihvatljivih za Program. Potencijalni korisnici sredstava potpore trebaju ispunjavati uvijete za dobivanje kredita sukladno pravilima poslovnih banaka koje su sa Zadarskom županijom sklopile ugovor o provedbi Programa.

Namjena kredita je kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te kupnja nove opreme ili novog dijela opreme. Visina kredita može biti od 200.000,00 do 3.000.000,00 kuna, a Zadarska županija subvencionirat će kamatnu stopu u iznosu od 2%. Rok otplate kredita je do 10 godina, a poček do dvije godine.

Više informacija te cjelokupnu dokumentaciju ovog poziva možete pronaći na ovdje.