J A V N I P O Z I V za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu

23. Travanj. 2021.
Kategorija: Potpore
Potpore

Dana 23. travnja 2021. godine na službenoj mrežnoj stranici Zadarske županije Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora mikro poduzetnicima radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti COVID-19 na području Zadarske županije za 2021. godinu.

Namjena dodjele potpora je očuvanje i poticanje poslovne aktivnosti za mikro subjekte čiji je rad otežan zbog trajanja epidemije bolesti COVID-19 i kojima je zbog istog došlo do značajnog pada poslovnih aktivnosti.

Na navedeni Javni poziv mogu se javiti mikro subjekti malog gospodarstva čije je sjedište na području Zadarske županije i koji obavljaju djelatnost na području Zadarske županije, a koji su u 2020. godini imali pad prihoda/primitaka više od 30 % u odnosu na 2019. godinu.

Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 15.000,00 kuna, tj. 5.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno 3 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine, 10.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 4 do 7 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine, ili 15.000,00 kn jednokratno po poduzetniku koji ima zaposleno od 8 do 9 radnika na puno radno vrijeme u ožujku 2021. godine.

Potpore se odobravaju za sljedeće prihvatljive troškove:

-              za nabavu opreme i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,

-              za podmirenje kreditnih/leasing (financijskih) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti,

-              za korištenje/najam poslovnog prostora,

-              za komunalne troškove (električna energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad),

-              za troškove telekomunikacija,

-              za knjigovodstvene usluge,

-              za licencije, koncesije i sve druge troškove koji su nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti i

-              za druge obrazložene opravdane troškove za očuvanje poslovne aktivnosti i sufinanciranje troškova vezanih za prilagodbu poslovanja poduzetnika zbog epidemije bolesti COVID-19.

Više informacija dostupno je klikom na poveznicu.