Edukacije

Edukacije

Organiziramo i provodimo edukativne programe s ciljem razvijanja poduzetničkih znanja i vještina. Osposobljavanja i usavršavanje od strane vanjskih stručnjaka

26. Lipanj, 2020. 10:00 - 11:00

Kako osnovati poduzeće