Pravne napomene

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove internet stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih internet stranica ili u vezi s njima. Zagrebački inovacijski Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija (u daljnjem tekstu Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija) ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim internet stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup internet stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

Informacije koje Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama. Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predviđenih ograničenja, Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

Molimo Vas da primite na znanje da Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internet stranicama. Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom te Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija bez izričitog pismenog odobrenja Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano uz ove Pravne uvjete korištenja internet stranica Ustanove za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija, slobodno nam se obratite.