Webinar ''Osnivanje poduzeća“ u organizaciji Inovativnog Zadra

Kategorija: Edukacije
Edukacije

Inovativni Zadar u sklopu provedbe projekta "Usluge za mala i srednja poduzeća" provodi seriju webinara za poduzetnike. Tako će kroz lipanj i srpanj održati 7 webinara koji će se doticati svih relevantnih poduzetničkih tema - počevši od samog osnivanja poduzeća pa sve do markup-ova i grešaka u oglasima.

Prvi predavač će biti Toni Milun - profesor matematike na Visokom učilštu Algebra, te poduzetnik sa velikim uspjehom na digitalnoj platformi youtube.

Link na snimku i materijale je na linku https://youtu.be/TQfoGn5ZpAs.