POZIV na besplatnu informativnu radionicu "Servitizacija - postupak razvoja usluga u proizvodnim poduzećima"

Kategorija: Edukacije
Edukacije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i Step Ri znanstveno - tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci, organiziraju besplatnu online informativnu radionicu s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima prilikom stvaranja novih usluga na temelju postojećih proizvoda.

Servitizacija je stvaranje novih usluga na temelju postojećih proizvoda koji se već nalaze u ponudi poduzeća. Kroz „servitizaciju“ poduzeća unapređuju svoju ponudu i umjesto samo proizvoda nude proizvode i usluge ili samo usluge stvorene na proizvodu. Servitizacija pomaže tradicionalnim industrijama da ostanu konkurentne, bolje reagiraju na izazove i promjene na tržištu te se brže prilagođavaju svoju ponudu novim zahtjevima kupaca.

Step Ri znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci je tijekom CE Interreg projekt Things+ razvio metodologiju inoviranja usluga za primjenu u malim i srednjim proizvodnim poduzećima čije se poslovanje do sada temeljilo isključivo na prodaji gotovih proizvoda. Razvojem poslovne podrške i poticanjem stvaranja novih usluga u proizvodnim poduzećima omogućava se unapređivanje konkurentnosti poduzeća, stvaranje atraktivnije ponude za kupce i bolji rezultati poslovanja.

Metodologiju je usvojilo osam poduzetničkih potpornih institucija i provjerilo u stotinjak poduzeća kroz pilot projekte servitizacije iz devet zemalja srednje Europe.

Predavanje je namijenjeno upravama i djelatnicima koji rade na poslovnom savjetovanju, unapređivanju poslovanja i razvoju inovacija u malim i srednjim poduzećima.

Ukratko o predavaču:

Boris Golob je direktor Step Ri znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci. Kao poslovni savjetnik dvadesetak godina radi sa startupima, etabliranim kompanijama i znanstvenicima te održava predavanja i radionice za poduzetnike u Hrvatskoj i inozemstvu. Specijalizirao se za postupke inoviranja proizvoda i usluga te strategije komercijalizacije, a vodeći je stručnjak za inovacije poslovnih modela u jugoistočnoj Europi. Jedan od 28 Strategyzerovih certificiranih trenera za platno poslovnog modela na svijetu, Cepas - Bureau Veritas certificirani Servitization Manager.

Informativna radionica "Servitizacija - postupak razvoja usluga u proizvodnim poduzećima" će se održati u utorak, 4. svibnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati korištenjem on-line platforme Google Meet.

Službeni poziv na radionicu s programom događanja te osnovnim informacijama možete preuzeti u prilogu.

Za potrebe sudjelovanja ljubazno Vas molimo da do utorka u 10:00 sati dostavite naziv i OIB svog poslovnog subjekta te e-mail adresu kojom ćete pristupati u aplikaciju, a kako bismo Vam mogli uputiti poveznicu putem koje ćete se spojiti na on-line radionicu. Molim da tražene podatke dostavite na e-mail: ivana.stulina@inovacija-zadar.hr.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.