POZIV na besplatnu informativnu radionicu „EU fondovi za mala i srednja poduzeća - Kako pripremiti uspješan EU projekt?“

Kategorija: Edukacije
Edukacije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatnu informativnu radionicu s ciljem prikaza najavljenih natječaja, njihovih prioriteta, uvjeta prijave i evaluacije te poduke polaznika o tome kako pristupiti pripremi projekta da bi postigli uspjeh i prošli bodovni prag koji im osigurava financiranje.

Polaznici će dobiti i smjernice o tome kako se priprema projektna dokumentacija.

Radionica će se održati u četvrtak 24. lipnja s početkom u 11:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

PROGRAM

10.50

Registracija sudionika

11.00

Pozdravni govor

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

 

11.05

- Prikaz najavljenih natječaja

- Pojašnjavanje prioriteta, uvjeta prijave i evaluacije

-  Kako pristupiti pripremi projekta?

- Priprema projektne dokumentacije

14.00

Pitanja i odgovori

 

Podaci o predavaču:

Matija Domijan, Voditelj pripreme i razvoja projekata u poduzeću EMDA d.o.o.

Posjeduje sedmogodišnje iskustvo u razvoju projektnih ideja i pripremi projektne dokumentacije projektnih prijedloga financiranih bespovratnim sredstvima Europske unije.

Uz pripremu i razvoj projekata, posjeduje iskustvo u savjetovanju klijenata u strukturiranju njihovih projekata, savjetovanju o mogućnostima financiranja projektnih ideja kroz pozive na dodjelu bespovratnih sredstava te izradi završnih evaluacija projektnih prijedloga. Redovito održava radionice i seminare o temama vezanim uz EU fondove.

 

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.