POZIV na besplatno predavanje: „Inovacija kao predmet poslovne suradnje„

Kategorija: Edukacije
Edukacije

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija organizira besplatno predavanje s ciljem pružanja uvida u trenutno stanje poduzetničke klime u Republici Hrvatskoj te prikazivanja trendova u poduzetništvu s aspekta inovacija.

Detektirat ćemo probleme i najveća ograničenja u razvoju poduzetništva s aspekta inovacija, predložiti moguća rješenja detektiranih problema, ukazati na važnost uvođenja inovacija u hrvatska poduzeća te prikazati složenost njihovog uvođenja s administrativnog, financijskog i političkog aspekta te u konačnici donijeti zaključke o tome ostvaruje li Hrvatska svoj puni potencijal kada je u pitanju konkurentnost.

Predavačica Petra Paulić je diplomirala ekonomiju na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, u sklopu Sveučilišta u Rijeci nakon čega je završila specijalistički postdiplomski studij Menadžment kulturne baštine i održivi razvoj, pri Corvinus Sveučilištu u Mađarskoj (Institute for Social and European Studies - ISES). Završila je i poslovnu školu Experta, smjer Projektni menadžer EU fondova. Nekoliko godina radila je na području turizma i menadžmenta prilikom čega je usvojila praktična znanja i organizacijske sposobnosti u poduzetništvu. Nakon toga radi dugi niz godina kao istraživač na mnogobrojnim strateškim i planskim projektima vezanim uz kulturu, kreativnost, inovacije i turizam (KREDA-Kreativna edukacija, Cool Industries for the Creative City (CICC), Capitals of Culture 2020. itd.) Predavala je i kao gostujući predavač na Veleučilištu VERN u okviru kolegija Društvene inovacije i poduzetništvo a trenutno je i predavač na Poslovnom veleučilištu Zagreb u okviru kolegija Kulturni turizam.

Kao konzultantica pri P na KVADRAT bavi se savjetovanjem klijenata o mogućnostima razvoja projektne ideje u kvalitetan projektni prijedlog sukladno natječajima, izradom studija (pred)izvodljivosti te razvojem marketinških, investicijskih i poslovnih planova. Manjim dijelom bavi se izradom i savjetovanjem u razvoju strateških razvojnih dokumenata jedinica regionalne i lokalne samouprave.

Predavanje će se održati u petak, 16. srpnja s početkom u 11:00 sati u Centru za kreativne industrije na adresi Put Murvice 3A u Zadru.

Za potrebe sudjelovanja ljubazno Vas molimo da potvrdite svoj dolazak na e-mail adresu ivana.stulina@inovacija-zadar.hr.

PROGRAM

10.50

Registracija sudionika

11.00

Pozdravni govor

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija

 

11.05

Predavanje „Inovacija kao predmet poslovne suradnje“

13.00

Pitanja i odgovori

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.