Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

26. Veljača. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Ministarstvo turizma i sporta donosi Program potpora male vrijednosti, KONKURENTNOST TTURISTIČKOG GOSPODARSTVA, Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu

PREDMET JAVNOG POZIVA

Dodjela bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpore) za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu, a provodi se kroz Mjere Programa:

Mjera A - Hoteli

Mjera B- Kampovi

Mjera C - Restorani

Mjera D - OPG/Poljoprivrednik

Mjera E - Plovni objekti nautičkog turizma

Kroz mjeru A podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel).

Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa.

Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica, dok se kroz mjeru D podupiru ulaganja OPG-a - obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a - poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge.

Mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila).

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva/Poljoprivrednici koji imaju Rješenje o pružanju ugostiteteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi po završetku projekta.

ROK PRIJAVE

Javni poziv otvoren je od 23. veljače do zaključno 15. ožujka 2024. godine do 16:00 sati.

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani, na portalu eTurizam (TuRiznica). https://eturizam.gov.hr/

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr Prilikom slanja upita u polje Predmet/Subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine.

 Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći poveznici.

Preuzimanje priloga: