Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija"

5. Ožujak. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Ministarstvo kulturne i medija 1. ožujka 2024. godine, objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, podijeljen u dvije grupe: A i B.

Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga. 

Bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog  poziva. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva od 33.180.702,10 EUR, osiguran je u državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO. 

Ukupni iznos bespovratnih sredstava Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za grupu A iznosi 21.000.000,00 EUR, a za grupu B 12.180.702,10 EUR.

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku  iznosi 40.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpora) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

-   trgovačka društva

-   obrti

-   ustanove u kulturi

-   umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

-   fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice

-   obrti

-   umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija

-   trgovačka društva

-   ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 2. Revizija projekta
 3. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 4. Usavršavanje djelatnika
 5. Sudjelovanje na sajmovima
 6. Priprema projektnog prijedloga
 7. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 2. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 3. Usavršavanje djelatnika
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Priprema projektnog prijedloga
 6. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora

Datum početka zaprimanja projektnih prijava za oba poziva: 01.04.24, 08:00

Rok za podnošenje projektnih prijava za oba poziva: 31.05.24, 16:00

Više informacija dostupno je na poveznicama: