EFRR „MALI ZAJMOVI“ ZA INVESTICIJE

25. Ožujak. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Financijski instrument EFRR "Mali zajmovi“ za investicije namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

1.   CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ciljevi Financijskog instrumenta:

  • jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova
  • otvaranje radnih mjesta
  • poticanje proizvodnih investicija

kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Namjena EFRR zajma:

  • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
  • Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

2.   PRIHVATLJIVI KORISNICI

Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

-       imaju status "subjekta malog gospodarstva" sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ

-       imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)

-       registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam

-       imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava

-       imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)

-       nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi

-       uredno podmiruju postojeća zaduženja

-       nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

3.   UVJETI I OTPLATA EFRR ZAJMA za INVESTICIJE

Iznos zajma

Od 25.000,01 EUR do 100.000 EUR

Kamatna stopa

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku[1] na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 1 postotni bod (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma

Rok korištenja

6 mjeseci od isplate zajma

Poček

Do 1 godine

Rok otplate

Od 1 do 10 godina uključujući poček

Dinamika otplate

Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Naknada

-  Bez naknade za odobrenje

-  Izmjene uvjeta nakon Odluke o odobrenju naplaćuju se sukladno Pravilniku o naknadama HAMAG-BICRO-a

 

4.   ISPLATA I KORIŠTENJE

Sredstva zajma koriste se isplatom na račun posebne namjene krajnjeg primatelja.

Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog instrumenta.

5.   DOKUMENTACIJA I PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na internet stranicama Agencije.

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR zajmovi za investicije.

Više informacija na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO.