EFRR „MALI ZAJMOVI“ ZA OBRTNA SREDSTVA

25. Ožujak. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Financijski instrument EFRR mali zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.

1.   CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj Financijskog instrumenta je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava, odnosno financiranje troškova npr.:

  • pripreme proizvodnje
  • sirovina i materijala
  • ostalih proizvodnih troškova
  • troškova zaposlenih
  • zakupa poslovnog prostora
  • režijskih troškova
  • općih troškova

2.   PRIHVATLJIVI KORISNICI

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

-       imaju status mikro ili malog "subjekta malog gospodarstva" sukladno članku 1. Priloga Preporuci Europske komisije 2003/361/EZ

-       imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)

-       registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam

-       imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava

-       imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (uključujući cijeli period trajanja ugovora o zajmu)

-       nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi

-       uredno podmiruju postojeća zaduženja

-       nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

3.   UVJETI I OTPLATA

Iznos zajma

Od 1.000 EUR do 30.000 EUR

Kamatna stopa

Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku[1] na datum zaprimanja zahtjeva umanjena za 0,5 postotna boda (Link), fiksna za cijeli period otplate zajma

Rok korištenja

3 mjeseca od isplate zajma

Poček

Do 6 mjeseci

Rok otplate

Od 1 do 3 godine uključujući poček

Dinamika otplate

Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Naknada

-  Bez naknade za odobrenje

-  Izmjene uvjeta nakon Odluke o odobrenju naplaćuju se sukladno Pravilniku o naknadama HAMAG-BICRO-a

 

[1] Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.)

5.   DOKUMENTACIJA I PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na internet stranicama Agencije.

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR zajmovi za obrtna sredstva .

Više informacija na mrežnoj stranici HAMAG-BICRO.

Preuzimanje priloga: