JAVNI POZIV za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Zadarske županije za 2024.

8. Travanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Zadarska županija želi pomoći očuvanju i razvoju tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na svome području, pa je objavila Javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, umjetničkih i deficitarnih obrta na području Zadarske županije za 2024. godinu.

Bespovratne potpore u smislu ovog Javnog poziva dodjeljuju se za sljedeće namjene:

  • poboljšanje uvjeta rada  u radionici/poslovnom prostoru,
  • financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata,
  • edukacija vlasnika i/ili zaposlenika (majstorski ispit, stručno usavršavanje i dr.),
  • troškovi sudjelovanja na sajmovima i izložbama,
  • izrada  promidžbenog materijala,
  • stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta,
  • za sufinanciranje tekućih troškova poslovanja.

Sukladno ovom Javnom pozivu, pozitivno ocijenjeni prijavitelji mogu ostvariti bespovratna sredstva Zadarske županije u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a maksimalni iznos potpore je 1.000,00 EUR-a.

Rok za dostavu prijava počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr a završava 15. svibnja 2024. godine.

U tekstu Javnog poziva objavljenog na mrežnoj stranici Zadarske županije  opisani su uvjeti i način provedbe ovog javnog poziva.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona i adresu elektronske pošte Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam: