Javni poziv za iskaz interesa za fazu predakceleracije u okviru Programa akceleracije

10. Lipanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Cilj ovog Poziva je odabir do najviše 160 visokokvalitetnih, novoosnovanih poduzeća do 5 godina starosti, razvojnih timova, pojedinaca (fizičkih osoba) na području RH koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje kao korisnici prethodno odabranih konzorcija - akceleratora koji provode Program akceleracije.

Putem ovog Poziva HAMAG-BICRO će, zajedno s 9 akceleratora - provoditelja Programa akceleracije - odabrati do najviše 160 korisnika na području RH koji će dobiti priliku razvijati svoje poslovanje u prostorima provoditelja Programa kroz naredne 2 godine.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti novoosnovana poduzeća koja su osnovana najviše 5 godina prije dana predaje projektnog prijedloga čiji je razvoj djelatnosti ili proizvoda vezan uz inovativna rješenja, usluge i tehnologije; razvojni timovi te pojedinci (fizičke osobe) koji razvijaju inovativni proizvod/uslugu koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5-8.

Korisnici će, u okviru ovog Programa, moći ostvariti nefinancijsku potporu u vidu usluga akceleratora – provoditelja Programa, kako slijedi:

  • u fazi predakceleracije do najviše 4.000 €
  • u fazi akceleracije do najviše 17.000 €
  • u fazi postakceleracije do najviše 6.000 €.

Navedena potpora će se evidentirati poduzećima kao potpora male vrijednosti, a na istu će ostvarivati pravo ukoliko zadovolje uvjete prelaska iz faze predakceleracije u fazu akceleracije.

 Više informacija o ovom Pozivu i svu potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO.