Otvaranje poziva za međunarodne suradničke projekte u programu Eurostars 3

20. Lipanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Eurostars je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice u projektu. Vaučeri u iznosu od 3.350 eura dodjeljivat će se najbolje ocijenjenim pretprijavama za sufinanciranje usluga stručnjaka za pomoć u pripremi projekata.

Rok za podnošenje pretprijave je 07.07.2024. godine.

Više informacija o programu i samom procesu prijave možete pogledati na poveznici.