Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“ u sklopu Modernizacijskog fonda

10. Srpanj. 2024.
Kategorija: Potpore
Potpore

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je drugi Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu“. Poziv je objavljen u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije. 

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:

  • povećanje udjela OIE (obnovljivih izvora energije) u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.
  • smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima. 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 33.813.570 eura.  Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 100.000,00 eura
  • najviši iznos 5 milijuna eura.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu po Prijavitelju ( uključujući i sva povezana društva sukladno Prilogu I. Uredbe o općem skupnom izuzeću) koji se može dodijeliti  iznosi do 5 milijuna eura u sklopu ovog Poziva. Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore. 

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija na području Republike Hrvatske. 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

  • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
  • izgradnja elektrane na biomasu
  • izgradnja elektrane na bioplin
  • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) 
  • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 9. srpnja 2024. u 9 sati. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 9. rujna 2024. do 9 sati.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama.  Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Više informacija možete pronaći na slijedećoj stranici: https://mzozt.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-klimatske-aktivnosti-1879/modernizacijski-fond/objava-poziva-modernizacijskog-fonda/9200 .

 

Preuzimanje priloga: