Otvoreni natječaji (Poduzetništvo i investicije)

1. Travanj. 2022.
Kategorija: Potpore
Potpore

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“

 

Cilj Poziva: Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Prihvatljive aktivnosti:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).

Iznosi sufinanciranja: Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.

 Rokovi za prijavu: Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine. Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Više detalja te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

Komercijalizacija inovacija

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. Raspoloživi iznos sredstava po ovom Pozivu je 380 milijuna kuna.

Provedbeno tijelo

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Iznos potpore

Od 760.000,00 kuna do 5.320.000,00 kuna.

Predmet i svrha programa

Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Potaknut će se komercijalizacija inovativnih proizvoda i usluga koji su nastali primjenom rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (in-house ili pribavljenih od drugih strana po tržišnim uvjetima), čime će se povećati inovativni kapacitet MSP-ova te povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP-ova.

Prihvatljive aktivnosti i intenzitet potpore

 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga – do 50% prihvatljivih troškova
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2. – 45-55% za Grad Zagreb
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom – do 50% prihvatljivih troškova
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore) – do 75% prihvatljivih troškova

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili TRL 8). Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik.

Prijavitelj mora imati najmanje jednog zaposlenog na puno radno vrijeme (temeljem sati rada)  u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.

Prijavitelj po predmetnom Pozivu može imati samo jedan projektni prijedlog.

Rok i način prijave

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Više informacija o ovom natječaju pročitajte na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.