Provođenje e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

17. Ožujak. 2021.
Kategorija: Novosti
Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja pokrenulo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” pokreće se u okviru tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva“, unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ temeljem instrumenta „REACT-EU” (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe).

Predmet Poziva je podrškom ulaganjima poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova, kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa, a u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

U e-savjetovanju je moguće sudjelovati do 26. ožujka 2021. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16193.

Rok za slanje komentara je 26. ožujka 2021. dok se odgovori na komentare očekuju do 8. travnja 2021.

 

Više o pozivu:

Otvaranje poziva očekuje se sredinom travnja, a projektne prijave će se vjerojatno početi zaprimati sredinom svibnja ili u lipnju.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja društva registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (osim proizvodnje duhanskih proizvoda).

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji će biti dodijeljen u okviru ovog poziva

 • HRK 1.140.000.000

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu

 • Minimalno HRK 500.000
 • Maksimalno HRK 7.500.000

Stope sufinanciranja bespovratnim sredstvima

 • Za ulaganja u materijalnu I nematerijalnu imovinu 45% za mala i 35% za srednja društva
 • Potpore za inovacije procesa i organizaciju poslovanja 50%
 • Potpore za usavršavanje djelatnika (osim usavršavanja koje se zahtjeva zakonskim normama) 60-70%
 • Za uvođenje energetski učinkovitog grijanja i hlađenja 50%
 • Za savjetodavne usluge 50%

Prihvatljivi izdaci

 • Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu
  • Priprema zemljišta, izgradnja hale ili skladišta, adaptacija (građevinska dozvola je obvezan dio prijave ako je potrebna za gradnju)
  • Strojevi i oprema
  • Softveri, licence, patenti
 • Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti (stručni nadzor građenja, izrada izvedbenog projekta gradnje, usluge izrade projektne prijave i upravljanja projektom i sl.)
 • Usavršavanje djelatnika
 • Uvođenje grijanja i hlađenja
 • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova, koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva

Pozivom se želi potaknuti MSP-ove:

 • na korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja
 • na primjenu digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji
 • na prelazak na kružno gospodarstvo