Poziv na sudjelovanje na informativnoj radionici „Izvori financiranja: HBOR - financiranje malog gospodarstva i ciljanih skupina“

29. Ožujak. 2021.
Kategorija: Novosti
Novosti

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i HBOR – Područni ured za Dalmaciju, organiziraju online informativnu radionicu s ciljem upoznavanja MSP-ova s mogućnostima kreditiranja preko HBOR-a za potrebe malog gospodarstva, za poticanje poduzetničke aktivnosti (početnici, mladi poduzetnici, žene poduzetnice).

HBOR, kao nacionalna razvojna banka, od svog osnivanja potiče razvoj malog gospodarstva te razvija programe kreditiranja u funkciji pokretanja samostalnog poslovanja radi samozapošljavanja, odnosno ulaganja u razvoj subjekata malog gospodarstva radi prerastanja mikro poduzetnika u male a malih u srednje velike poduzetnike.

Prezentacija obuhvaća sažet prikaz osnovnih uvjeta financiranja subjekata malog gospodarstva. Također obuhvaća pojmovno određenje ciljanih skupina poduzetnika, odnosno mladih, žena poduzetnica i početnika, na način koji je ujednačen s pojmovnim određenjem u EU. Sastavni dio prezentacije uobičajeno je komuniciranje sa sudionicima na način da se osiguraju informacije korisne za pojedinačni poduzetnički projekt, odnosno poduzetnika.

Informativna radionica „Izvori financiranja: HBOR - financiranje malog gospodarstva i ciljanih skupina“ će se održati u srijedu, 31. ožujka 2021. godine, s početkom u 10.30 sati korištenjem on-line platforme Google Meet.

Sve zainteresirane za sudjelovanje molimo da do utorka, 30. ožujka 2021. godine dostavite naziv i OIB poduzeća te e-mail adresu kojom ćete pristupati u aplikaciju Google Meet, a kako bi Vam se mogla uputiti poveznica putem koje ćete se spojiti na on-line radionicu. Tražene podatke dostavite na e-mail: ivana.stulina@inovacija-zadar.hr

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji“. Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.